wie ben ik interesse/werkgebied specialiteiten flexibiliteit NLP model contact

Flexibiliteit

Gewenste flexibiliteit en uitbesteding

Elk bedrijf maakt bij toenemende werkdruk en werkzaamheden keuzes op welke manier zij dit flexibel op gaan vangen. Dat doen zij door te kiezen welke soort flexibiliteit zij willen gebruiken. We onderscheiden twee soorten flexibiliteit:
 Interne flexibiliteit
 Externe flexibiliteit

Interne flexibiliteit

Onder interne flexibiliteit verstaan wij de maatregelen die een bedrijf zelfstandig neemt door een beroep te doen op het eigen personeel. Hierbij denken wij aan maatregelen als:
 Medewerkers laten overwerken
 Duobanen creëren
 Gebruik maken van medewerkers die een wisselend aantal uren werken
 Reorganisatie van de werkzaamheden op zich (verbetertrajecten)

De voordelen hiervan zijn:
 Werknemers kennen de manier van werken al, dus geen inwerkperiode
 Werknemers kennen de cultuur van het bedrijf
 Werknemers hebben meer feeling met de organisatie
 Werknemers weten vanuit de contracturen waar zij aan toe zijn en de meeruren leveren voor de medewerkers extra inkomsten op

De nadelen hiervan zijn:
 Langere tijden (te) veel werken kan leiden tot oververmoeidheid
  Het privéleven van de medewerkers kan eronder leiden, waardoor medewerkers minder goed presteren
  Medewerkers die regelmatig meer uren werken dan de contracturen zijn op een bepaald moment gewend aan deze inkomsten en worden afhankelijk van overuren (gevolg: tijdens reguliere werktijden minder presteren om zelf het overwerk of meerwerk te creëren)
 Medewerkers zijn niet persé de meest innovatieve en verandergezindte personen die er zijn. Het in stand houden van de status quo levert hen meer voordelen dan nadelen op

Externe flexibiliteit

Onder externe flexibiliteit verstaan wij de maatregelen die een bedrijf neemt door hulp in te schakelen van derden door het uitbesteden van het werk. Uitbesteden kunnen we onderscheiden in twee soorten. Structureel uitbesteden noemen we het soort uitbesteden dat langdurig en steeds in ongeveer de zelfde mate plaats vindt. De activiteiten worden verricht door derden. Deze derden vormen op het moment van uitvoeren van het uitbestede werk een min of meer logisch onderdeel van het bedrijf van de opdrachtgever, ten minste alleen dat deel van dit bedrijf dat bij de opdracht betrokken is.
Een andere vorm is het incidenteel uitbesteden. Deze manier van uitbesteden is het alternatief van uitzend arbeid en tijdelijke contracten. Gedurende een bepaalde tijd van top drukte of van een incidentele grote opdracht of langdurig project, wordt een gedeelte van het werk uitbesteed. Op deze wijze heeft u nooit een te groot overschot aan aanwezig personeel, terwijl de eigenlijke capaciteit vergroot kan worden door het werk door te schuiven aan derden. Deze vorm van uitbesteden manifesteert zich vooral tijdens piekperioden of bij veranderingen (reorganisaties).

Mocht een bedrijf tot deze laatste vorm overgaan, dan hoor ik graag bij diegene die een gesprek hierover aangaan!