wie ben ik interesse/werkgebied specialiteiten flexibiliteit NLP model contact

NLP model

Ik werk vanuit het model van de neurologische niveaus.

Waartoe? Spiritualiteit Missie

Elk bedrijf heeft een missie. Binnen bedrijven waar het menselijk kapitaal centraal staat voel ik mij als een vis in het water.

Wie? Identiteit Motivatie

Ik ben mij bewust van mijn verleden/het verleden van organisaties en ik sta open (of laat de organisaties openstaan) voor de uitdagin­gen van de toekomst! Elke organisatie identiteit uit zich in gedrag, communicatie en voorkomen naar doelgroepen. Als dit samenspel van deze drie elementen klopt kan een imago zich verder ontwikkelen.

Waarom? Waarden/overtuigingen Richting

Waardegerichtheid
Vernieuwing en verbetering is niet te bereiken door reorganisatie-op-reorganisatie, maar door een duidelijke visie te creëren voor de toekomst passend binnen de cultuur en waarden van de betreffende organisatie
Klantvriendelijkheid
Een succesvolle consultant/projectleider/manager streeft naar een klantgerichte instelling bij zichzelf en bij de medewerkers.
Gedeeld leiderschap
Samen de klus klaren en faciliteren bij het uitvoeren van de primaire en ondersteunende taken. Delegeren is een kunst.
Pragmatisch incrementalisme
Veranderen is een natuurlijk proces. Alle kleine veranderingen in de gewenste richting vormen op termijn garantie voor het welslagen van de doelgerichte verandering.
Toewijding publieke zaak
Het economische beleid en de individualisering creëren een ieder-voor-zich mentaliteit. Die spiraal hoop ik door middel van mijn inzet en bijdrage aan de publieke zaak te doorbreken – daar waar mijn kennis en kunde wordt ingeschakeld.

Hoe? Vaardigheden Actie

Analytisch vermogen
Zuiver en helder redeneren en het opsporen en zoeken naar verbanden met andere situaties
Besluitvaardig zijn
Het maken van afwegingen op basis van beschikbare informatie en alternatieven die ik tot mijn beschikking heb. Knopen doorhakken en snel actie ondernemen.
Flexibel reageren
Snel conformeren aan veranderingen in mijn omgeving.
Resultaat gericht werken
Een echte pragmaticus. Doelen en prioriteiten stellen waardoor ik geordend naar een doel toe kan werken, daarbij zorgend voor de meest adequate inzet van mensen en middelen.
Visie uitdragen
Door afstand te nemen van dagelijkse beslommeringen kan ik een scherp beeld van de toekomst neerzetten.
Coachen
Ik breng graag projectleden/teamleden/medewerkers/collega’s en anderen binnen mijn invloedsfeer tot betere (top) prestaties.
Inzicht in omgeving
Altijd bezig met ontdekken, leren en informatie verzamelen. Stoppen = stilstaan.

Wat? Gedrag Reactie

In communicatie bestaat geen mislukking alleen feedback.